Sponsorlar
Destekleriyle
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Ana Sponsorlar
Sinema Genel Müdürlüğü
Türkcell
THY
Beyoğlu Belediyesi
İstanbul Medya Akademisi
Global İletişim Ortağı
Anadolu Ajansı
Ana Medya Sponsoru
Türk Medya
Seyahat ve Premium Hizmetler Sponsoru
IGA Pass
Ödül Sponsorları
Akli Film
Fiyab
Web Sponsorları
Arkapencere
bidolusinema
Ekranom
sinematürk
sadibey
Sinefesto
Öteki Sinema
Popüler Sinema